Huisreglement

Huisregelement Club Hifi

 

 1. Minimale toegangsleeftijd is 18+.
 2. Legitimatie is verplicht. Neem altijd een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs mee samen met je studentenkaart.
 3. Wanneer je niet in het bezit bent van een Hifipas, kun je deze bij de kassa aanvragen voor €7,50 of eenmalig voor entree €2,50 betalen.
 4. Club Hifi verleent geen toegang aan personen die in het bezit zijn van drugs.
 5. Club Hifi verleent geen toegang aan personen die in het bezit zijn van wapens.
 6. Personen die in een kennelijke staat van dronkenschap zijn en daarmee de orde (kunnen) verstoren worden geweigerd of uit het gebouw gezet.
 7. Personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen, worden geweigerd of uit het gebouw gezet, ook kan hen een schorsing worden opgelegd.
 8. Club Hifi respecteert de omwoners en is gebaat bij rust in de Vrouwensteeg. Personen die overlast aan de omgeving veroorzaken worden geweigerd of uit het gebouw gezet, ook kan hen een schorsing worden opgelegd.
 9. Aan personen die overlast aan de omgeving veroorzaken wordt een schorsing van één maand opgelegd. Bij een tweede overtreding zal een schorsing van één jaar worden opgelegd.
 10. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kan de beveiliging van Club Hifi kleding en tassen fouilleren. Indien de bezoeker hieraan geen medewerking verleend, kan de toegang tot Club Hifi worden ontzegd.
 11. Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, kunnen door het Hifibestuur in beslag worden genomen. Hun beslissing hieromtrent is in alle gevallen bindend.
 12. Personen die ongewenste intimiteiten-/hinderlijk- en of aanstootgevend gedrag vertonen, kunnen worden geweigerd of uit het gebouw gezet.
 13. Het is niet toegestaan drank en etenswaren bij Club Hifi mee naar binnen te nemen.
 14. Het is niet toegestaan glaswerk/consumpties uit Club Hifi mee naar buiten te nemen.
 15. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht het Hifibestuur in te schakelen. Hun beslissing is in alle gevallen bindend.
 16. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, en andere vormen van agressie zijn verboden. Indien er geconstateerd wordt dat enige vorm van agressie toch wordt geuit, zal het Hifi Bestuur een schorsing opleggen van minimaal 2 weken en een maximum van 8 weken. Bij ernstig letsel kan schorsing oplopen tot 26 weken.
 17. Overlast en vernielingen in de Vrouwensteeg zijn verboden. Indien er geconstateerd wordt dat er overlast wordt veroorzaakt of aan openbaar of particulier eigendom vernielingen worden aangebracht, zal het Hifi Bestuur een schorsing opleggen van minimaal 2 weken en een maximum van 8 weken. Bij ernstige schade kan de schorsing oplopen tot 26 weken.
 18. In uiterste gevallen is het Hifi bestuur gehouden om hogere straffen toe te kennen.
 19. Samenscholing is verboden. Wanneer iemand van het Hifibestuur samenscholing vermoedt, kunnen de vermoedelijke deelnemers worden geweigerd of uit het gebouw gezet.
 20. Jassen, tassen en dergelijke moeten verplicht afgegeven worden bij de daarvoor bestemde garderobe. Zonder bewijs worden jassen, tassen en dergelijke niet teruggegeven. Het Hifibestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor goederen die achtergelaten worden in jassen, tassen en dergelijke.
 21. Club Hifi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en materiële en immateriële schade aan bezoekers.
 22. In situaties waarin dit huisregelement en regels niet voorzien, beslist het Hifibestuur over de mogelijk te nemen maatregelen.
 23. Uitzonderingen op het huisregelement van Club Hifi kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met het Hifibestuur.

 

Overtreding van ons huisregelement leidt tot verwijdering of schorsing. Alle beslissingen van het Hifi Bestuur zijn bindend.

Wanneer u vragen heeft over de regels, kunt u altijd contact met ons opnemen.

About Hifi

Club Hifi is een discotheek voor en door studenten midden in het centrum van Leiden. Elke dinsdag en donderdag zijn wij geopend vanaf 23.00 uur.

Contacts

Club Hifi

Vrouwensteeg 14

2311 CS Leiden

071-5161922

hifibar@gmail.com

Follow Us

© Hifibar.nl All rights reserved_ Powered by creativedesigncompany.nl